Zmień hasło

Top  Previous 

W celu zmiany hasła dostępu do systemu należy wybrać opcję Zmień hasło (dostępna po użyciu lewego przycisku myszy na użytkowniku).

mpi_epacjent_konto_zmiana_hasla_5_57_3

W oknie Zmień hasło należy wprowadzić aktualne hasło oraz nowe hasło (dwukrotnie).

MPI_epacjent_zmien_haslo_okno_5_29_3

Po wybraniu przycisku Zapisz hasło zostanie zaktualizowane.