e–Załączniki

Top  Previous  Next

Funkcjonalność e–Załączniki umożliwia przegląd oraz dodawanie załączników do wybranej rezerwacji terminu.

Dodanie załącznika do rezerwacji jest możliwe po użyciu przycisku Dodaj załącznik.

MPI_epacjent_rezerwacje_zalaczniki_5_57_3

W kolejnym etapie należy wczytać załącznik (przycisk Wybierz plik) i zapisać dane.

MPI_epacjent_rezerwacje_zalacznik_wczytaj_5_29_3

Dołączone załączniki są widoczne poniżej szczegółów rezerwacji terminu, a pobranie pliku jest możliwe po użyciu lewego przycisku myszy na wybranej pozycji.

Za pomocą przycisku Usuń istnieje możliwość usunięcia załącznika dodanego przez pacjenta.

MPI_epacjent_ezalaczniki_5_59_1