Wstęp

Top  Previous  Next

Moduł e-Pacjent dedykowany jest pacjentom zarejestrowanym w systemie MPI.

W module istnieje możliwość realizacji procesów:

rezerwowania terminów udzielania usług medycznych pacjentowi – proces umożliwia rezerwację terminu udzielania usługi medycznej, jego zmianę, anulowanie oraz podgląd liczby rezerwacji pacjenta, podopiecznego lub dziecka;

rezerwowania terminów telekonsultacji pacjenta z lekarzem – proces umożliwia uruchomienie telekonsultacji na linii pacjent – lekarz lub rezerwację, zmianę, anulowanie jej terminu oraz podgląd liczby rezerwacji pacjenta, podopiecznego lub dziecka;

przeglądu świadczeń pacjenta – proces umożliwia przegląd dokumentacji medycznej z pobytu pacjenta i uzupełnionych przez niego ankiet, przegląd i wypełnienie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pobytu, przegląd list oczekujących, przegląd badań dotyczących pacjenta oraz przegląd dokumentacji medycznej pacjenta;

przeglądu i rejestracji deklaracji pacjenta – proces umożliwia przegląd i rejestrację nowych deklaracji dotyczących wyboru Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

przeglądu i rejestracji zgód udzielonych przez pacjenta – proces umożliwia przegląd oraz rejestrację nowych zgód na udzielenie informacji o stanie zdrowia, udostępnienie danych medycznych, udostępnienie dokumentacji medycznej innemu Świadczeniodawcy lub udostępnienie dokumentacji Medycyny Pracy;

przeglądu i rejestracji pomiarów pacjenta – proces umożliwia podgląd listy wykonanych pomiarów pacjenta w wybranym okresie czasu, jak również pozwala na ewidencjonowanie nowych pomiarów;

przeglądu i rejestracji wniosków o wypłatę depozytów – proces umożliwia przegląd i rejestrację wniosków o wypłatę depozytów, a także podgląd danych o bieżących i dostępnych saldach depozytów;

przeglądu i wykonania płatności przez pacjenta – proces umożliwia przegląd płatności użytkownika oraz dokonywanie płatności za udostępnioną dokumentację lub usługi medyczne;

obsługi wiadomości – proces umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości przez pacjenta.