Wiadomości

Top  Previous  Next

System MPI umożliwia pacjentowi odbieranie i wysyłanie wiadomości. Wiadomości odbierane mogą być generowane automatycznie przez system (szpital) lub mogą pochodzić od Administratora systemu.

W celu uruchomienia funkcjonalności należy wybrać opcję Wiadomości.

MPI_wiadomosci_5_57_3

Na zakładce Odebrane prezentowana jest lista wiadomości odebranych przez użytkownika, natomiast na zakładce Wysłane – wiadomości wysłane przez użytkownika.

mpi_epacjent_wiadomosci_skrzynka_5_31_2

Po wybraniu pozycji na liście wiadomości odebranych lub wysłanych, system wyświetli treść wiadomości. Przycisk Odpowiedz umożliwia bezpośrednie wysłanie wiadomości zwrotnej do adresata odebranej/wysłanej wiadomości.

uwaga

Przycisk Odpowiedz widoczny jest jedynie dla wiadomości, dla których administrator systemu zdefiniuje wysyłanie odpowiedzi jako możliwe. Użytkownik nie ma możliwości odpowiedzi na wiadomości nieoznaczone w ten sposób.

mpi_epacjent_wiadomosc_odpowiedz_5_31_2

Istnieje możliwość edycji wiadomości wysłanej przez pacjenta, a nieprzeczytanej jeszcze przez personel jednostki.

mpi_edycja_wiadomosci1_5_31_2

Edycja wiadomości nie jest możliwa w przypadku, gdy została ona wcześniej przeczytana przez pracownika jednostki.

Jeżeli wiadomość została przeczytana przez pracownika jednostki w trakcie jej edytowania, system wyświetli poniższy komunikat przy próbie jej wysłania.

mpi_edycja_wiadomosci2_5_31_2

Istnieje możliwość wyszukiwania wiadomości według zakresu dat wysłania, jak również według treści lub nadawcy wiadomości.

mpi_epacjent_wiadomosci_filtry_5_31_2

Moduł umożliwia wysyłanie trzech kategorii wiadomości:

skarga do szpitala,

pochwała do szpitala,

dowolna wiadomości do placówki.

Dodatkowo w zakładce Wysłane możliwe jest filtrowanie wiadomości po ich kategoriach. Domyślnie wyświetlane są wiadomości przynależne do wszystkich kategorii.

mpi_wiadomosci_kategorie_5_31_2

Po wybraniu odpowiedniej opcji (Skarga, Pochwała lub Nowa wiadomość) zostanie uruchomione okno, w którym użytkownik ma możliwość wprowadzenia tytułu wraz z treścią wiadomości, jak również dołączenia załącznika do wiadomości. Nad polem tekstowym treści wiadomości znajdują się opcje umożliwiające formatowanie tekstu oraz zmianę kolorów (na przykład justowanie, zmiana czcionki i jej koloru).

mpi_epacjent_wiadomosci_wyslij_5_57_3

Po użyciu przycisku Wyślij wprowadzona wiadomość zostanie wysłana do placówki.