Skierowanie

Top  Previous  Next

Za pomocą przycisku Skierowanie istnieje możliwość edycji danych skierowania, które zostały wprowadzone podczas rezerwacji terminu.

Przycisk jest dostępny dla rezerwacji zaplanowanych oraz takich, które wymagają skierowania.

MPI_epacjent_rezerwacja_skierowanie_5_59_2

Po użyciu przycisku Skierowanie istnieje możliwość edycji/uzupełnienia wprowadzonych podczas rezerwacji terminu danych skierowania.

MPI_epacjent_rezerwacja_skierowanie_edycja_5_59_2

W dolnej części okna można dodawać i usuwać załączniki (skany skierowania) dla zarezerwowanego terminu.

W oknie dodawania załącznika należy wczytać dokument (przycisk Wybierz plik) i zapisać dane.

MPI_epacjent_rezerwacja_skierowanie_zalacznik_5_59_2

Dołączone załączniki są widoczne poniżej danych skierowania, a pobranie pliku jest możliwe po użyciu lewego przycisku myszy na wybranej pozycji.