Ankieta samooceny

Top  Previous  Next

Przycisk Samoocena umożliwia uruchomienie nowej ankiety samooceny.

MPI_epacjent_rezerwacje_samoocena_5_57_3

Po użyciu przycisku zostanie uruchomiona ankieta samooceny dotycząca zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z podstawowymi informacjami ankiety, a następnie zaakceptować warunki korzystania z usługi oraz politykę prywatności.

MPI_epacjent_rezerwacje_samoocena_ankieta_5_56_4

W kolejnych etapach ankiety należy uzupełnić dane dotyczące płci oraz wieku, a następnie odpowiedzieć na pytania związane z objawami choroby.

MPI_epacjent_rezerwacje_samoocena_ankieta_pytania_5_56_4

Po zakończeniu ankiety zostaną wyświetlone zalecenia dla pacjenta.

Poniżej przedstawiono okno z zaleceniami w przypadku, gdy odpowiedzi nie wskazują na zakażenie wirusem.

MPI_epacjent_rezerwacje_samoocena_zalecenia_5_56_4

uwaga

Należy pamiętać, że wyniki wywiadu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane ani traktowane jako porada, konsultacja lub diagnoza lekarska.

W przypadku gdy wynik ankiety świadczy o potencjalnym zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, to zostanie uruchomiona nowa telekonsultacja. Jeżeli odpowiedzi z ankiety nie wskazują na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, to po zakończeniu wywiadu zostanie uruchomiona nowa zakładka.

Podczas realizacji ankiety samooceny istnieje możliwość określenia swojej lokalizacji GPS (lokalizacja działa z użyciem standardowych mechanizmów przeglądarki).

Lista wykonanych ankiet samooceny jest dostępna z poziomu MPI -> Inne -> opcja Ankiety samooceny (szczegółowy opis w rozdziale: Ankiety samooceny).