Rejestracja użytkownika

Top  Previous  Next

W celu rejestracji nowego użytkownika systemu MPI należy na ekranie logowania wybrać opcję Utwórz nowe konto.

MPI_rejestracja_uzytkownik_5_58_1

Po wybraniu opcji, należy wypełnić następujące dane:

imiona i nazwisko,

numer PESEL,

numer telefonu,

adres e–mail,

preferowany kanał komunikacji z pacjentem (telefon lub wiadomość e–mail),

login użytkownika – system automatycznie podpowiada unikalny login na podstawie pierwszej litery imienia oraz pełnego nazwiska użytkownika (funkcjonalność działa, jeżeli pole Login nie jest uzupełnione, a jeśli w systemie istnieje już pacjent o takim samym imieniu i nazwisku – system do loginu dodaje unikalną cyfrę),

hasło zgodne z wymaganiami systemu (wraz z jego powtórzeniem).

MPI_epacjent_rejestracja_dane_5_57_1

Jeżeli pacjent jest obcokrajowcem, to należy wybrać pole wyboru Jestem obcokrajowcem, a następnie zamiast numeru PESEL uzupełnić dodatkowe dane:

kraj pochodzenia (wybór z listy rozwijanej),

numer ewidencyjny w kraju,

numer dokumentu tożsamości w kraju,

data urodzenia (wybór z kalendarza),

płeć (wybór z listy rozwijanej).

MPI_rejestracja_obcokrajowiec_5_56_4

Na etapie rejestracji konta istnieje również możliwość uzupełnienia adresu zamieszkania pacjenta (za pomocą pola wyboru Dodaj adres zamieszkania).

MPI_rejestracja_zamieszkania_5_56_4

W dolnej części okna użytkownik ma możliwość dodania załączników (dokumentów) do konta pacjenta.

MPI_rejestracja_uzytkownik_zalacznik_5_58_1

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, użytkownik musi zaakceptować Regulamin Medycznego Portalu Informatycznego (po zapoznaniu się z treścią dostępną pod linkiem) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo można również wyrazić zgodę na otrzymywanie (poprzez adres e–mail lub numer telefonu) informacji:

związanych z procesem leczenia,

handlowych i marketingowych.

Uzupełnione dane należy potwierdzić przyciskiem Utwórz konto.

MPI_rejestracja_uzytkownik_utworz_5_58_1

Przycisk Posiadasz już konto? Zaloguj się znajdujący się w dolnej części okna rejestracji umożliwia powrót do ekranu logowania do systemu.

Po użyciu przycisku Utwórz konto, system informuje użytkownika o prawidłowym stworzeniu konta oraz o dalszych czynnościach związanych z aktywacją konta.

Istnieją trzy sposoby aktywacji konta w zależności od ustawień kanałów komunikacyjnych:

potwierdzenie za pomocą linku aktywacyjnego konta, który został wysłany na skrzynkę pocztową pacjenta (wiadomość e-mail);

potwierdzenie poprzez kod wysłany na podany numer telefonu komórkowego,

potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail oraz telefonu komórkowego.

Poniżej przedstawiono przykładową wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny dla konta:

MPI_utworz_nowe_konto_email_link_5_29_2

Poniżej przedstawiono okno umożliwiające wprowadzenie kodu potwierdzającego, który został wysłany na podany numer telefonu:

MPI_epacjent_sms_5_56_4

W przypadku gdy użytkownik nie otrzymał wiadomości, istnieje możliwość ponownego wysłania:

SMS z kodem potwierdzającym – czynność opisano w rozdziale: Ponowne wysłanie kodu potwierdzającego,

e–mail z linkiem potwierdzającym – czynność opisano w rozdziale: Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego.

Po potwierdzeniu konta za pomocą linku aktywacyjnego i/lub kodu potwierdzającego, konto zostanie prawidłowo utworzone i użytkownik może się na nie zalogować.