Rejestracja podopiecznego

Top  Previous  Next

W celu rejestracji konta dla podopiecznego należy na ekranie logowania wybrać opcję Utwórz nowe konto dla podopiecznego.

MPI_rejestracja_podopieczny_5_58_1

Po wybraniu opcji należy wypełnić dane osoby rejestrującej, czyli użytkownika (imiona i nazwisko, numer telefonu, adres e–mail, login, hasło) oraz dane podopiecznego (imiona i nazwisko, numer PESEL, bądź w przypadku, gdy podopieczny jest obcokrajowcem – kraj pochodzenia, numer ewidencyjny w kraju, numer dokumentu tożsamości w kraju, data urodzenia i płeć).

Login jest automatycznie podpowiadany na podstawie pierwszej litery imienia oraz pełnego nazwiska podopiecznego. Jeżeli w systemie istnieje już pacjent o takim samym imieniu i nazwisku, system do loginu dodaje unikalną cyfrę. Funkcjonalność działa jeżeli pole Login nie jest uzupełnione.

W dolnej części okna użytkownik ma możliwość dodania załączników (dokumentów) do konta podopiecznego.

MPI_rejestracja_utworz_podopieczny_5_56_4

MPI_rejestracja_podopieczny_2_5_58_1

Pozostałe czynności związane z rejestracją podopiecznego są analogiczne do procesu rejestracji użytkownika (Rejestracja użytkownika).

Po prawidłowym zarejestrowaniu podopiecznego i zalogowaniu do modułu e-Pacjent, w oknie danych konta na zakładce Podopieczni prezentowana jest wprowadzona pozycja wraz z możliwością uzupełnienia, bądź edycji danych podopiecznego.

MPI_utworz_podopieczny_konto_5_29_2