Rejestracja dziecka

Top  Previous  Next

W celu rejestracji konta dla dziecka należy na ekranie logowania wybrać opcję Utwórz nowe konto dla dziecka.

MPI_rejestracja_dziecko_5_58_1

Po wybraniu opcji należy wypełnić dane osoby rejestrującej, czyli użytkownika (imiona i nazwisko, numer telefonu, adres e–mail, login, hasło) oraz dane dziecka (imiona i nazwisko, numer PESEL, bądź w przypadku, gdy dziecko jest obcokrajowcem – kraj pochodzenia, numer ewidencyjny w kraju, numer dokumentu tożsamości w kraju, data urodzenia i płeć).

Login jest automatycznie podpowiadany na podstawie pierwszej litery imienia oraz pełnego nazwiska dziecka. Jeżeli w systemie istnieje już pacjent o takim samym imieniu i nazwisku, system do loginu dodaje unikalną cyfrę. Funkcjonalność działa jeżeli pole Login nie jest uzupełnione.

W dolnej części okna użytkownik ma możliwość dodania załączników (dokumentów) do konta dziecka.

MPI_rejestracja_utworz_dziecko_5_56_4

MPI_rejestracja_dziecko_2_5_58_1

Pozostałe czynności związane z rejestracją dziecka są analogiczne do procesu rejestracji użytkownika (Rejestracja użytkownika).

Po prawidłowym zarejestrowaniu dziecka i zalogowaniu do modułu e-Pacjent, w oknie danych konta na zakładce Dzieci prezentowana jest wprowadzona pozycja wraz z możliwością uzupełnienia, bądź edycji danych dziecka.

MPI_utworz_dziecko_dzieci_5_29_2

uwaga

Dostęp do informacji i opcji systemu związanych z dzieckiem będą dostępne do czasu uzyskania pełnoletności.