Portal wiedzy

Top  Previous  Next

W systemie istnieje możliwość wywołania strony portalu wiedzy z poziomu modułu e-Pacjent.

MPI_inne_portal_wiedzy_5_57_3