Pobyt

Top  Previous  Next

Na zakładce Pobyt istnieje możliwość przeglądu listy pobytów pacjenta wraz z możliwością podglądu dokumentacji medycznej pobytu i uzupełnionej przez pacjenta ankiety, jak również wypełnienia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pobytu.

MPI_epacjent_swiadczenia_pobyt_5_29_3

Użytkownik ma możliwość wyszukania pobytów według:

zakresu dat pobytu pacjenta,

wybranego pacjenta.

MPI_epacjent_swiadczenia_pobyt_kryteria_5_29_3

Wszystkie pobyty pacjenta (prezentowane z prawej strony okna) zawierają informację o miejscu (jednostce w której przebywał pacjent) i okresie pobytu oraz numer Księgi Głównej.

Wybranie przycisku Dokumentacja medyczna spowoduje rozwinięcie listy dokumentacji medycznych dołączonych do danego pobytu. Przycisk Podgląd umożliwia podgląd dokumentu, natomiast przycisk Pobierz – pobranie dokumentu medycznego.

Za pomocą przycisku Udostępnij na zewnątrz istnieje możliwość udostępnienia dokumentu dla kontrahentów w ramach udzielonych zgód (patrz także: Nowa zgoda).

MPI_epacjent_pobyt_dokumenty_podlag_5_58_3

Po użyciu przycisku użytkownik będzie miał możliwość cofnięcia takiej zgody dla danego wyniku/dokumentu (przycisk Wstrzymaj udostępnianie).

MPI_epacjent_zgody_komunikat_5_58_3

Za pomocą przycisku e-Ankieta użytkownik ma możliwość uzupełnienia ankiety satysfakcji dla danego pobytu.

MPI_epacjent_swiadczenia_pobyt_ankieta_5_29_3

W przypadku gdy termin wypełnienia ankiety minął, a pacjent jej nie uzupełnił, zostanie wyświetlony komunikat o treści: 'Termin wypełnienia ankiety już minął'.

Po upływie terminu wypełnienia ankiety pacjent będzie miał możliwość jedynie przeglądu odpowiedzi (bez możliwości wypełnienia/edycji danych).

Wygenerowanie nowego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pobytu jest możliwe po wybraniu przycisku Nowy wniosek.

W oknie Nowy wniosek należy wprowadzić opis wniosku oraz wybrać format w jakim pacjent chce uzyskać dokument (Wersja papierowa, Wersja na nośniku lub Wersja do pobrania). W przypadku wyboru formatu w wersji papierowej lub na nośniku, użytkownik musi uzupełnić również sposób odbioru (Odbiór osobisty, List lub Osoba uprawniona).

MPI_epacjent_swiadczenia_pobyt_nowy_5_29_3

W sytuacji, gdy dokument ma zostać odebrany przez osobę uprawnioną, wymagane jest wprowadzenie imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu tej osoby uprawnionej.

MPI_epacjent_swiadczenia_pobyt_uprawniona_5_29_3

Po wprowadzeniu danych wniosku, użytkownik musi zaznaczyć pole informujące, że w przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej w ciągu 14 dni będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z tworzeniem kopii oraz przesyłką.

Po wybraniu przycisku Wyślij wniosek zostanie zarejestrowany (przegląd szczegółów wniosku jest możliwy na zakładce Wnioski).