Płatności

Top  Previous  Next

Na zakładce Płatności prezentowana jest lista wszystkich płatności wynikających z zrealizowanych usług medycznych oraz wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej.

MPI_epacjent_platnosci_platnosci_2_5_29_3

Użytkownik ma możliwość wyszukania płatności według:

statusu płatności (Rozpoczęte, W trakcie realizacji, Oczekujące na potwierdzenie, Zapłacone, Anulowane oraz Odrzucone);

zakresu dat płatności.

Wszystkie pozycje płatności użytkownika wynikające z usług medycznych zawierają numer faktury, datę wystawienia faktury, status płatności, informację, czego dotyczy faktura (na przykład informacje dotyczące usługi medycznej) oraz kwotę do zapłaty.

MPI_epacjent_platnosci_platnosci_kryteria_2_5_29_3

W przypadku opłat dotyczących wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej wyświetlana jest informacja o rodzaju wniosku, status płatności, data rejestracji wniosku oraz kwota do zapłaty.