Nowa zgoda

Top  Previous  Next

Rejestracja nowej zgody jest możliwa po wybraniu przycisku Nowa zgoda.

MPI_epacjent_zgody_nowa_5_29_3

W oknie zgody należy:

wybrać pacjenta;

wybrać rodzaj zgody (Udzielenie informacji o stanie zdrowia, Udostępnienie danych medycznych, Udostępnienie dokumentacji medycznej innemu Świadczeniodawcy lub Udostępnienie dokumentacji Medycyny Pracy);

wybrać datę, od której ma obowiązywać zgoda;

w przypadku rodzaju zgody Udzielenie informacji o stanie zdrowia lub Udostępnienie danych medycznych – uzupełnić dane dotyczące osoby upoważnionej (imię, drugie imię, nazwisko, numer PESEL oraz dane adresowe);

MPI_epacjent_zgody_dodaj_5_58_1

w przypadku rodzaju zgody Udostępnienie dokumentacji medycznej innemu Świadczeniodawcy lub Udostępnienie dokumentacji Medycyny Pracy:

owybrać nazwę Świadczeniodawcy;

ookreślić, czy zgoda dotyczy tylko wybranych dokumentów (dla dokumentów, które mają zostać udostępnione Świadczeniodawcy należy wybrać przycisk Udostępnij na zewnątrz – patrz także: Przycisk udostępniania na zewnątrz).

MPI_epacjent_zgody_edycja_5_58_3

Po uzupełnieniu i sprawdzeniu wszystkich danych należy zapisać zgodę – przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych, a przycisk Zapisz i wydrukuj zapis i wygenerowanie z możliwością wydrukowania dokumentu.