Nowa telekonsultacja

Top  Previous  Next

Rezerwacja terminu telekonsultacji pacjenta z lekarzem możliwa jest za pomocą przycisku Nowa telekonsultacja. Przycisk widoczny jest jedynie, jeżeli w systemie aktywna jest licencja na telekonsultacje.

mpi_epacjent_nowa_telekonsultacja_5_57_3

Po użyciu przycisku, w kolejnym oknie należy wybrać pacjenta, dla którego będzie realizowana telekonsultacja (użytkownik, podopieczny lub dziecko).

mpi_epacjent_telekonsultacje_wybor_pacjenta_5_32_2

Aby można było dokonać wyboru pacjenta, musi on wyrazić zgodę na przekazanie dokumentacji medycznej w ramach telekonsultacji medycznych. Zgodę taką odnotowuje pracownik jednostki w systemie służącym do obsługi telekonsultacji. W przypadku braku powyższej zgody, przy próbie wyboru pacjenta zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

mpi_epacjent_telekonsultacje_brak_zgody_5_32_2

W kolejnym oknie należy wskazać rodzaj telekonsultacji, na które chce się zapisać pacjent:

Konsultacje online bez rezerwacji dostępne w tej chwili – lista konsultacji nieplanowanych, do których pacjent może dołączyć w danym momencie;

Konsultacje online bez rezerwacji dostępne w późniejszym terminie – sekcja umożliwia zapoznanie się z godzinami dyżurowania poszczególnych jednostek dostępnych w ramach nieplanowanych konsultacji online;

Zarezerwuj termin telekonsultacji – lista konsultacji planowanych, dla których pacjent może zarezerwować termin.

Po rozwinięciu wybranej pozycji system wyświetli szczegóły usługi, gdzie użytkownik może zapoznać się z informacjami na temat jej udzielania oraz wybrać lekarza, z którym przeprowadzone mają być telekonsultacje.

Dostępność usług wyświetlanych w oknie może być ograniczona na podstawie listy pacjentów sporządzonej przez lekarza w systemie do obsługi telekonsultacji.

Poniżej przedstawiono przykład usługi, dla której dostępne jest jedno miejsce realizacji oraz dwóch lekarzy przeprowadzających konsultacje.

mpi_telekonsultacje_usluga_szczegoly_5_32_2

Natychmiastowe konsultacje online (nieplanowane)

W przypadku wyboru natychmiastowych konsultacji online użytkownikowi wyświetlana jest informacja, ile osób przed nim znajduje się w kolejce.

mpi_epacjent_telekonsultacje_online_natychmiastowe_5_32_2

Po wybraniu usługi i lekarza przeprowadzającego konsultacje, w kolejnym oknie użytkownik powinien wskazać, czy przeprowadzana telekonsultacja ma być kontynuacją wcześniejszego leczenia (1), czy też ma dotyczyć nowego problemu zdrowotnego (2). Prezentowane na liście poprzednie konsultacje można zawęzić według zakresu ich dat.

mpi_telekonsultacje_wybor_przypadku_medycznego_5_32_2

W przypadku kontynuacji leczenia pacjent ma możliwość podglądu daty rejestracji problemu, jego opisu oraz daty ostatnich konsultacji. W kolejnym oknie istnieje również możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu problemu oraz dodania załączników w formie dowolnego pliku.

Zaznaczając pole wyboru Bez połączenia z lekarzem użytkownik decyduje się na skonsultowanie opisu problemu i załączonej do niego dokumentacji bez rozmowy z lekarzem. Podsumowanie takiej konsultacji wraz z odpowiedzią lekarza widoczne będzie na ekranie rezerwacji portalu pacjenta (po rozwinięciu szczegółów zaplanowanej konsultacji) – patrz także: Komunikacja z lekarzem.

mpi_epacjent_telekonsultacje_opis_problemu3_5_32_2

Z kolei przy próbie rejestracji nowego problemu zdrowotnego wyświetlone zostanie analogiczne okno do powyższego, jedynie bez możliwości podglądu poprzedniego opisu problemu.

mpi_epacjent_telekonsultacje_nowy_problem2_5_32_2

W obu przypadkach, po opcjonalnym uzupełnieniu danych i użyciu przycisku Dalej, użytkownik zostanie przeniesiony do okna podsumowania, w którym należy zweryfikować wybrane i wprowadzone dane, a także rozpocząć konsultacje.

mpi_epacjent_telekonsultacje_natychmaistowe_rozpocznij_5_32_2

Po użyciu przycisku Rozpocznij otwarte zostanie okno z wyborem sposobu komunikacji – proces telekonsultacji został opisany w rozdziale: Komunikacja z lekarzem.

mpi_epacjent_telekonsultacje_wybor_rodzaju_5_32_2

Podgląd terminów nieplanowanych konsultacji online realizowanych przez jednostki szpitala/przychodni

Sekcja umożliwia zapoznanie się z godzinami dyżurowania poszczególnych jednostek dostępnych w ramach nieplanowanych konsultacji online.

mpi_epacjent_telekonsultacje_nieplanowane_pozniejsze_terminy_5_32_2

Pacjent nie ma możliwości dołączenia do konsultacji z poziomu tej sekcji.

Rezerwacja terminu konsultacji

W przypadku chęci zarezerwowania określonego terminu konsultacji użytkownikowi wyświetlane są szczegóły usługi, z informacją na temat jej udzielania oraz lista lekarzy, z którym przeprowadzone mogą być telekonsultacje.

mpi_epacjent_telekonsultacje_wybor_uslugi_terminowej_5_32_2

Po wybraniu lekarza użytkownik będzie miał możliwość wskazania terminu oraz godziny rezerwacji.

Za pomocą pola Skocz do daty istnieje możliwość wyświetlenia propozycji terminów zaczynających się od wybranej w polu daty.

mpi_epacjent_telekonsultacje_termin_5_32_2

W kolejnym oknie użytkownik powinien wskazać, czy przeprowadzana telekonsultacja ma być kontynuacją wcześniejszego leczenia (1), czy też ma dotyczyć nowego problemu zdrowotnego (2).

mpi_telekonsultacje_wybor_przypadku_medycznego_5_32_2

W przypadku kontynuacji leczenia pacjent ma możliwość podglądu daty rejestracji problemu, jego opisu oraz daty ostatnich konsultacji. W kolejnym oknie istnieje również możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu problemu oraz dodania załączników w formie dowolnego pliku.

mpi_epacjent_telekonsultacje_opis_problemu_5_32_2

Z kolei przy próbie rejestracji nowego problemu zdrowotnego wyświetlone zostanie analogiczne okno do powyższego, jedynie bez możliwości podglądu poprzedniego opisu problemu.

mpi_telekonsultacje_nowy_problem_5_32_2

W obu przypadkach, po opcjonalnym uzupełnieniu danych i użyciu przycisku Dalej, użytkownik zostanie przeniesiony do okna podsumowania, w którym należy zweryfikować wybrane i wprowadzone dane, a także potwierdzić rezerwację.

mpi_epacjent_telekonsultacje_potwierdzenie_5_32_2

Tak potwierdzona rezerwacja wyświetlona zostanie na liście zaplanowanych terminów w oknie Rezerwacje.

mpi_epacjent_telekonsultacje_potwierdzona_rezerwacja_5_57_3

Dodatkowo dla niektórych usług istnieje możliwość dołączenia wyników pomiarów. Proces ten zależny jest od wybranego rodzaju telekonsultacji:

konsultacje bez rezerwacji terminu – możliwość dołączenia wyników pomiarów dostępna jest na etapie podsumowania rezerwacji:

mpi_epacjent_telekonsultacja1_5_55_1

otak dodane wyniki widoczne są dla lekarza w formie załącznika w systemie do obsługi telekonsultacji;

konsultacje z rezerwacją terminu – po potwierdzeniu terminu rezerwacji:

ojeżeli termin telekonsultacji rezerwowany jest na dzień bieżący, raport z wynikami pomiarów zostanie wygenerowany automatycznie z zakresem dat: od daty ustawionej przez użytkownika podczas rezerwacji do dnia bieżącego;

ojeżeli termin telekonsultacji rezerwowany jest na dzień inny niż bieżący, raport zostanie wygenerowany automatycznie w dniu rezerwacji;

ododane w ten sposób wyniki pomiarów widoczne są:

jako załącznik w systemie do obsługi telekonsultacji;

na liście zaplanowanych telekonsultacji w module e-Pacjent.

mpi_epacjent_telekonsultacja3_5_57_3

Po użyciu przycisku Rozpocznij otwarte zostanie okno z wyborem sposobu komunikacji – proces telekonsultacji został opisany w rozdziale: Komunikacja z lekarzem.

mpi_epacjent_telekonsultacje_wybor_rodzaju_5_32_2