Nowa rezerwacja

Top  Previous  Next

Rezerwacja terminu udzielenia usługi jest możliwa po wybraniu przycisku Nowa rezerwacja.

mpi_epacjent_nowa_rezerwacja_5_57_3

W kolejnym etapie nowej rezerwacji terminu należy wybrać pacjenta, dla którego będzie realizowana usługa medyczna (użytkownik, podopieczny lub dziecko).

MPI_epacjent_rezerwacje_nowa_pacjent_5_29_3

Po wybraniu odpowiedniego pacjenta należy wyszukać usługę medyczną, na którą ma być rezerwowany termin. Wyszukiwać można według nazwy, miejsca realizacji, lekarza lub kodu/nazwy części VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

mpi_epacjent_rezerwacje_usluga_5_32_2

Po rozwinięciu wybranej pozycji system wyświetli szczegóły usługi, gdzie użytkownik może wybrać miejsce realizacji usługi oraz personel wykonujący usługę.

Poniżej przedstawiono przykład usługi, dla której dostępne jest jedno miejsce realizacji oraz jeden lekarz wykonujący usługę.

mpi_epacjent_rezerwacje_usluga1_5_32_2

Na tym etapie, jeżeli administrator systemu wprowadził wymagalność istnienia aktywnej deklaracji POZ określonego typu podczas rejestracji terminu realizacji danej usługi, a pacjent nie ma zarejestrowanej takiej deklaracji, wyświetlony zostanie stosowny komunikat (poniżej przedstawiono jego przykład).

mpi_epacjent_brak_deklaracji_5_32_4

Po wybraniu usługi medycznej użytkownik będzie miał możliwość wyboru terminu oraz godziny rezerwacji.

Za pomocą pola Skocz do daty istnieje możliwość wyświetlenia propozycji terminów zaczynających się od wybranej w polu daty.

MPI_epacjent_rezerwacje_nowa_termin_5_29_3

Domyślnie na etapie wyboru godziny rezerwacji, jeżeli pacjent ma już zarezerwowany termin w danym dniu i okresie czasu, system wyświetli stosowny komunikat (jego przykład przedstawiono poniżej), a proces rezerwacji nie będzie kontynuowany.

mpi_epacjent_ten_sam_termin_komunikat_5_32_4

Po wybraniu daty i godziny w grafiku w przypadku gdy dana usługa wymaga danych skierowania pacjenta, należy uzupełnić dane:

1. Dla e-skierowań należy zaznaczyć pole eSkierowanie, a następnie uzupełnić numer e-skierowania.

MPI_epacjent_rezerwacja_eskierowanie_5_55_4

2. W przypadku gdy pole eSkierowanie nie jest zaznaczone:

data skierowania;

informacja czy skierowanie jest wydane w trybie pilnym;

kod komórki organizacyjnej – pole, w którym należy uzupełnić kod komórki organizacyjnej na podstawie części VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (pole jest wymagane);

specjalność komórki – pole, w którym należy wybrać z listy właściwy identyfikator typu komórki organizacyjnej (pole jest wymagane);

dane instytucji kierującej (numer REGON);

dane lekarza (numer prawa wykonywania zawodu);

dane rozpoznania (kod rozpoznania).

MPI_epacjent_rezerwacja_nowa_skierowanie_5_59_2

Za pomocą przycisku Dodaj załącznik istnieje możliwość dodania skanu skierowania.

W kolejnym etapie tworzenia nowej rezerwacji użytkownik powinien uzupełnić kwestionariusz umożliwiający zebranie dodatkowych informacji od pacjenta, które mogą być przydatne na etapie rezerwacji terminu.

MPI_epacjent_rezerwacje_nowa_ankieta_5_29_3

Po uzupełnieniu i przesłaniu kwestionariusza (przycisk Wyślij) należy sprawdzić dane i ostatecznie potwierdzić rezerwację terminu.

MPI_epacjent_rezerwacje_nowa_potwierdz_5_29_3

Dla niektórych usług, podczas podsumowania procesu tworzenia nowej rezerwacji wyświetlana jest dodatkowa sekcja Pomiary. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia pola Czy dołączyć wyniki pomiarów oraz ustawienia daty, od której raport z pomiarami będzie generowany.

mpi_epacjent_wyniki_pomiarow_rezerwacje1_5_54_1

Po potwierdzeniu rezerwacji:

jeżeli termin usługi rezerwowany jest na dzień bieżący, raport z wynikami pomiarów zostanie wygenerowany automatycznie z zakresem dat: od daty ustawionej przez użytkownika podczas rezerwacji do dnia bieżącego;

jeżeli termin usługi rezerwowany jest na dzień inny niż bieżący, raport zostanie wygenerowany automatycznie w dniu rezerwacji.

mpi_epacjent_wyniki_pomiarow_rezerwacje2_5_57_3

W zależności od konfiguracji modułu, przy próbie potwierdzenia rezerwacji może być konieczne wpisanie kodu przesłanego w wiadomości SMS na numer telefonu użytkownika.

mpi_potwierdzenie_sms

Potwierdzenie rezerwacji terminu spowoduje pojawienie się na ekranie głównym nowej rezerwacji o statusie Zaplanowana.

mpi_epacjent_rezerwacje3_5_57_3

Możliwa jest rezerwacja terminu na usługę dotyczącą wizyty receptowej pacjenta.

Funkcjonalność działa analogicznie do rezerwacji wizyty na pozostałe usługi za wyjątkiem tego, że w trakcie procesu wyświetlane jest dodatkowe okno z listą leków na receptę do wyboru.

mpi_wizyta_receptowa1_5_31_2

Wyświetlane leki pochodzą z recept wystawionych pacjentowi z ostatnich dwóch lat oraz z listy stale przyjmowanych leków.

Przed potwierdzeniem rezerwacji wymagane jest podanie uzasadnienia wizyty.

Na liście rezerwacji modułu e-Pacjent, po wyświetleniu szczegółów wizyty prezentowane są leki wybrane w procesie rezerwacji.

mpi_wizyta_receptowa2_5_57_3

Istnieje możliwość zablokowania rejestracji terminów dla pacjenta, którego ostatnie trzy rezerwacje zostały anulowane z jego winy. W takim wypadku, przy próbie wyboru pacjenta do rezerwacji terminu system wyświetli poniższy komunikat.

mpi_epacjent_rezerwacje_zablokowane_5_57_3