Nowa deklaracja

Top  Previous  Next

Rejestracja nowej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest możliwa po wybraniu odpowiedniej opcji w sekcji Nowa deklaracja.

MPI_epacjent_deklaracje_nowa_5_29_3

Po wybraniu przycisku Lekarz rodzinny, Pielęgniarka lub Położna należy wybrać pacjenta, którego dotyczy deklaracja (użytkownik, podopieczny lub dziecko).

MPI_epacjent_deklaracje_nowa_pacjent_5_29_3

Po wybraniu odpowiedniego pacjenta należy wybrać personel (w zależności, czy deklaracja dotyczy wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej) oraz jednostkę.

Poniżej przedstawiono sposób wyboru lekarza, dla którego dostępna jest jedna jednostka.

MPI_epacjent_deklaracje_nowa_personel_5_29_3

W kolejnym kroku zostanie uruchomione okno zawierające dane pacjenta, Świadczeniodawcy oraz personelu. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia swoich danych oraz informacji, po raz który jest dokonany wybór Świadczeniodawcy i personelu w bieżącym roku. Nie ma możliwości edycji danych dotyczących jednostki oraz lekarza/pielęgniarki/położnej.

System przystosowany jest do obsługi nowych deklaracji POZ obowiązujących od dnia 1 października 2018 roku. Przegląd i wydruk deklaracji zaewidencjonowanych przed tą datą dostępny jest w niezmienionej formie.

Pole Powód wyboru (udostępniające słownik powodów) w sekcjach Świadczeniodawca i Lekarz dostępne jest po wskazaniu jednego z pól: po raz drugi, po raz kolejny. Słownik ten zmienia swoją zawartość w zależności od rodzaju deklaracji (wybór lekarza, pielęgniarki lub położnej).

W przypadku wyboru wartości z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy – art. 9 ust. 5 ustawy o POZ ze słownika pojawi się pole tekstowe, w którym użytkownik może uzupełnić inny powód wyboru.

mpi_deklaracje_owod_wyboru_5_55_0

Po uzupełnieniu i sprawdzeniu wszystkich danych należy zapisać deklarację – przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych, a przycisk Zapisz i wydrukuj zapis oraz wygenerowanie z możliwością wydrukowania dokumentu.

uwaga

W przypadku gdy pacjent posiada już aktywną deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej, system wyświetli komunikat z pytaniem o wycofanie tej deklaracji i zapisanie nowej:

MPI_epacjent_deklaracje_komunikat_2_5_57_3