Moduł e-Pacjent

Top  Previous  Next

Po prawidłowym zalogowaniu się do systemu zostanie uruchomiony moduł e-Pacjent.

MPI_rezerwacje_puste_5_57_3

uwaga

Pełen dostęp do konta, czyli możliwość korzystania w pełni ze wszystkich funkcjonalności modułu posiadają tylko użytkownicy, których konto zostało autoryzowane (szczegółowy opis procesu znajduje się w rozdziale: Autoryzacja konta użytkownika).

W stopce każdego z ekranów modułu e-Pacjent istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki (dostępne rozmiary: standardowa, większa, największa).

Poniżej przedstawiono widok przykładowego ekranu dla największego rozmiaru czcionki.

mpi_epacjent_duza_czcionka_5_57_3