Lista oczekujących

Top  Previous  Next

Na zakładce Lista oczekujących istnieje możliwość przeglądu wpisów pacjenta na listach oczekujących (nazwa kolejki oczekującej oraz planowana data przyjęcia).

mpi_epacjent_swiadczenia_lista_oczekujacych1_5_54_2

Użytkownik ma możliwość wyszukania wpisów na liście oczekujących według:

zakresu dat planowanego przyjęcia,

wybranego pacjenta.

mpi_epacjent_swiadczenia_lista_oczekujacych2_5_54_2

Na liście wpisów do kolejki oczekujących prezentowane są:

informacje o:

okategorii przypadku (Pilny, Stabilny, Nie dotyczy),

oaktualnym statusie (Aktywny, Wykonany, Skreślony),

odacie i przyczynie wykreślenia wpisu (dla pozycji o statusie Skreślony).

statystyki dotyczące:

oliczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej;

oliczby osób skreślonych z listy;

ośredniego czasu oczekiwania na wykonanie usługi (w dniach).

mpi_epacjent_statystyki_kolejek_5_57_3

Wartości statystyczne są wyliczane i prezentowane osobno dla przypadków pilnych i stabilnych.