Wypełnianie kwestionariuszy w ramach programów profilaktycznych dla pacjentów

Top  Previous  Next

Z poziomu modułu e-Pacjent użytkownik ma możliwość wypełnienia ankiety poprzez link zawarty w wiadomości wysłanej przez system.

Poniżej przedstawiono przykładową wiadomość.

mpi_aniekty9_5_31_1

Poniżej przedstawiono przykładowe okno ankiety.

mpi_ankiety10_5_31_1

Po wypełnieniu ankiety i jej wysłaniu użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do okna wiadomości.

W przypadku, gdy ankieta została już wcześniej wypełniona przez pacjenta, wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

mpi_ankiety8_5_31_1

Po zapisaniu ankiety kopia danych wypełnienia wysyłana jest do systemu placówki medycznej, gdzie następuje kwalifikacja przez pracownika jednostki lub lekarza i wysłanie wiadomości do pacjenta.