Konto

Top  Previous  Next

Ustawienia konta użytkownika, możliwość zmiany hasła oraz wylogowania się są dostępne po użyciu lewego przycisku myszy na zalogowanym użytkowniku.

MPI_konto_glowne_5_57_3

Po wybraniu opcji Konto użytkownik będzie miał możliwość edycji bądź uzupełnienia nie tylko swoich danych, ale również danych konta, podopiecznych oraz dzieci.

Na zakładce Konto można zaktualizować adres e-mail oraz zmienić preferowany kanał komunikacji (Telefon, E-mail, Wiadomości portalowe). Za pomocą przycisku Zmień numer telefonu istnieje możliwość zmiany oraz potwierdzenia wprowadzonego numeru telefonu komórkowego.

Użytkownik ma również możliwość zaznaczenia lub odznaczenia pól umożliwiających wyrażenie zgód na otrzymywanie wiadomości (poprzez adres e–mail lub numer telefonu):

związanych z procesem leczenia,

handlowych i marketingowych.

Nie ma możliwości modyfikacji imienia, drugiego imienia oraz nazwiska.

Użytkownik może dokonać przeglądu i modyfikacji wartości definiującej na ile dni (w zakresie od 1 do 31) przed terminem wizyty lub badania wysyłane jest do niego przypomnienie o zaplanowanym terminie.

MPI_epacjent_konto_zmien_liczba_5_57_3

Dla kont nieautoryzowanych dostępna jest możliwość potwierdzenia danych osobowych podpisem kwalifikowanym.

W celu potwierdzenia danych za pomocą podpisu kwalifikowanego, pacjent powinien wygenerować wydruk danych (za pomocą przycisku Wydruk danych do podpisu), zapisać go na swoim komputerze, podpisać za pomocą dedykowanego oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu, a następnie wczytać na portal za przy użyciu przycisku Wczytaj plik podpisu.

Jeżeli dane osobowe wprowadzone w formularzu rejestracyjnym są zgodne z danymi zawartymi w podpisie elektronicznym, nastąpi automatyczna autoryzacja konta użytkownika portalu.

mpi_epacjent_konto_podpis_kwalifikowany_5_31_3

Na zakładce Moje dane użytkownik ma możliwość edycji oraz uzupełnienia własnych danych:

imię, drugie imię i nazwisko,

ubezpieczyciel (możliwość wyboru z listy rozwijanej),

kraj pochodzenia (możliwość wyboru z listy rozwijanej),

gmina (po wprowadzeniu znaku, system automatycznie podpowiada nazwę gminy),

miejscowość (po wprowadzeniu znaku, system automatycznie podpowiada nazwę miejscowości),

ulica (po wprowadzeniu znaku, system automatycznie podpowiada nazwę ulicy),

numer domu oraz mieszkania,

kod pocztowy miejscowości,

poczta.

Nie ma możliwość edycji numeru PESEL.

W dolnej części okna użytkownik ma możliwość dodania do konta załączników (dokumentów) oraz usuwania lub pobierana już wcześniej dodanych.

MPI_konto_moje_dane_5_56_4

Na zakładce Podopieczni prezentowana jest lista podopiecznych powiązanych z danym użytkownikiem (na przykład dodanych podczas rejestracji podopiecznego – szczegółowy opis procesu znajduje się w rozdziale: Rejestracja podopiecznego).

mpi_epacjent_konto_podopieczni_5_31_2

Po wybraniu podopiecznego istnieje możliwość uzupełnienia lub edycji danych podopiecznego oraz danych adresowych (analogicznych, jak na zakładce Moje dane).

MPI_konto_podopieczny_5_56_4

Po użyciu przycisku Dodaj podopiecznego istnieje możliwość dodania podopiecznego poprzez wprowadzenie odpowiednich danych.

Na zakładce Dzieci prezentowana jest lista dzieci powiązanych z danym użytkownikiem (na przykład dodanych podczas rejestracji dziecka – szczegółowy opis procesu znajduje się w rozdziale: Rejestracja dziecka).

mpi_epacjent_konto_dzieci_5_31_2

Po wybraniu dziecka istnieje możliwość uzupełnienia lub edycji danych dziecka oraz danych adresowych (analogicznych, jak na zakładce Moje dane).

MPI_konto_dziecko_5_56_4

Po użyciu przycisku Dodaj dziecko istnieje możliwość dodania dziecka poprzez wprowadzenie odpowiednich danych.

Na zakładkach Moje dane, Podopieczni oraz Dzieci istnieje możliwość obsługi systemu Informacje medyczne.

MPI_IM_5_56_4

Po użyciu przycisku Informacje medyczne istnieje możliwość:

zarejestrowania pacjenta w systemie Informacje Medyczne,

MPI_IM_okno_zarejestr_5_56_4

ponownego wygenerowania kodu PIN oraz wyrejestrowania pacjenta z systemu Informacje Medyczne.

MPI_IM_okno_5_56_4

Na zakładce Opiekunowie prezentowana jest lista użytkowników, dla których pacjent jest podopiecznym.

mpi_opiekunowie1_5_31_2

Na liście możliwy jest podgląd:

nazwiska, imienia i numeru PESEL opiekuna,

daty rejestracji podopiecznego (daty złożenia wniosku),

statusu opiekuna (Do potwierdzenia, Potwierdzony, Zablokowany).

Dodatkowo dostępne są przyciski:

mpi_potwierdz_5_31_2 Potwierdź – pozwalający na zmianę statusu opiekuna na Potwierdzony;

mpi_zablokuj_5_31_2 Zablokuj – pozwalający na zmianę statusu opiekuna na Zablokowany, co skutkuje brakiem możliwości ponownego wnioskowania o objęcie opieką danego pacjenta;

mpi_usun_5_31_2 Usuń – pozwalający na usunięcie opiekuna.

Po dodaniu nowego podopiecznego system wysyła wiadomość portalową do pacjenta objętego opieką.

Poniżej przedstawiono przykładową wiadomość.

mpi_opiekunowie_wiadomosc_5_31_2

Za pomocą odnośnika w wiadomości lub przycisku Potwierdź na zakładce Opiekunowie pacjent może zaakceptować przypisanie mu opiekuna.