ePUAP

Top  Previous  Next

W systemie istnieje możliwość wywołania strony ePUAP z poziomu modułu e-Pacjent.

MPI_inne_epuap_5_57_3