Pomoc

Top  Previous  Next

W dowolnym miejscu modułu e-Pacjent systemu MPI możliwe jest wywołanie okna pomocy za pomocą przycisku Pomoc.

MPI_pomoc_5_57_3

Obsługa okna pomocy jest powiązana z aktualnie uruchomioną funkcjonalnością modułu e-Pacjent w ten sposób, że użytkownik jest przenoszony do głównego okna pomocy właściwego dla aktualnie używanej funkcjonalności.

Pomoc wyświetlana jest w kontekście głównych modułów aplikacji:

Rejestracja konta pacjenta,

Rezerwacje,

Świadczenia,

Deklaracje,

Zgody,

Depozyty,

Płatności,

Wiadomości,

Konto.

Wraz z każdą nową wersją systemu uaktualniana jest dokumentacja w formacie HTML, którą można udostępnić w postaci linku do strony lub na dowolnym zasobie sieciowym.

Poniżej przedstawiono przykładowe okno pomocy dla modułu e-Pacjent.

mpi_pomoc_przyklad_5_33_2