Opis funkcjonalności wykorzystywanych w module

Top  Previous  Next

Moduł e-Pacjent składa się z następujących grup funkcjonalności podzielonych tematycznie:

Rezerwacje,

Świadczenia,

Deklaracje,

Zgody,

Pomiary,

Depozyty,

Płatności,

Inne,

Pomoc,

Wiadomości,

Konto.

Ich szczegółowy opis znajduje się w dalszej części dokumentacji.

Dodatkowo przycisk MPI_przycisk_info_5_57_3 umożliwia uruchomienie listy linków do stron internetowych, które mogą być pomocne dla pacjenta (Patrz także: Pomoc – linki do stron internetowych).

Funkcjonalność Rezerwacje umożliwia rezerwację terminu udzielania usługi medycznej, rezerwację terminu telekonsultacji pacjenta z lekarzem, ich zmianę, anulowanie oraz wyszukiwanie.

MPI_rezerwacje_5_57_3

Funkcjonalność Świadczenia umożliwia:

przegląd dokumentacji medycznej pobytu pacjenta i uzupełnionych przez niego ankiet;

przegląd i wypełnienie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pobytu;

przegląd list oczekujących;

przegląd badań dotyczących pacjenta;

przegląd dokumentacji medycznej pacjenta.

mpi_menu_swiadczenia_epacjent_5_57_3

Funkcjonalność Deklaracje umożliwia przegląd i rejestrację nowych deklaracji dotyczących wyboru Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

mpi_menu_deklaracje_epacjent_5_57_3

Funkcjonalność Zgody umożliwia przegląd oraz rejestrację nowych zgód na udzielenie informacji o stanie zdrowia, udostępnienie danych medycznych, udostępnienie dokumentacji medycznej innemu Świadczeniodawcy lub udostępnienie dokumentacji Medycyny Pracy.

mpi_menu_zgody_epacjent_5_57_3

Funkcjonalność Pomiary umożliwia podgląd listy wykonanych pomiarów pacjenta w wybranym okresie czasu, jak również pozwala na ewidencjonowanie nowych pomiarów.

mpi_epacjent_pomiary1_5_57_3

Funkcjonalność Depozyty umożliwia rejestrowanie wniosków o wypłatę depozytów.

mpi_epacjent_depozyty1_5_57_3

Funkcjonalność Płatności umożliwia przegląd płatności użytkownika oraz dokonywanie płatności za udostępnioną dokumentację lub usługi medyczne.

mpi_menu_platnosci_epacjent_5_57_3

Grupa funkcjonalności Inne umożliwia wywołanie strony portalu ePUAP lub wcześniej zdefiniowanego Portalu Wiedzy, jak również uruchomienie listy ankiet samooceny oraz deklaracji dostępności.

MPI_inne_5_58_1

Funkcjonalność Pomoc umożliwia dostęp do dokumentacji użytkownika dla modułu w formacie HTML.

MPI_pomoc_5_57_3

Funkcjonalność dostępna pod przyciskiem MPI_przycisk_info_5_57_3 umożliwia uruchomienie pomocnych dla pacjenta stron internetowych.

MPI_przycisk_info_lista_5_57_3

Funkcjonalność Wiadomości pozwala pacjentowi na odbieranie i wysyłanie wiadomości.

MPI_wiadomosci_5_57_3

Funkcjonalność Konto pozwala pacjentowi na edycję, bądź uzupełnienie jego danych osobowych, danych konta, danych podopiecznych lub dzieci oraz zdefiniowanie preferencji dotyczących wybranych funkcjonalności modułu.

MPI_konto_glowne_5_57_3