Zgody

Top  Previous  Next

Funkcjonalność Zgody umożliwia przegląd oraz rejestrację nowych zgód na:

udzielenie informacji o stanie zdrowia,

udostępnienie danych medycznych,

udostępnienie dokumentacji medycznej innemu Świadczeniodawcy,

udostępnienie dokumentacji Medycyny Pracy.

mpi_menu_zgody_epacjent_5_57_3

Wszystkie zarejestrowane przez użytkownika zgody (prezentowane z prawej strony okna) zawierają informację o rodzaju zgody, zakres dat obowiązywania zgody, jej status oraz dane pacjenta. Użytkownik ma możliwość wyszukania zgód według wybranego pacjenta (użytkownik, podopieczny lub dziecko).

Po użyciu lewego przycisku myszy na wybranej zgodzie zostanie uruchomione okno prezentujące jej szczegółowe dane.

Dla rodzajów zgody Udzielenie informacji o stanie zdrowia oraz Udostępnienie danych medycznych dostępne są przyciski Wydrukuj (umożliwiający wygenerowanie i wydrukowanie zgody), Podpisz (umożliwiający podpisanie dokumentu zgody przy pomocy ePUAP) oraz Wycofaj (umożliwiający wycofanie zarejestrowanej zgody).

MPI_epacjent_zgody_edycja_5_58_1

Poniżej przedstawiono przykładową zgodę na udostępnienie informacji o stanie zdrowia.

MPI_epacjent_zgody_pdf_2_5_29_3

Dla zarejestrowanych zgód o rodzaju Udostępnienie dokumentacji medycznej innemu świadczeniodawcy oraz Udostępnienie dokumentacji Medycyny Pracy dostępny jest jedynie przycisk Wycofaj (umożliwiający wycofanie zarejestrowanej zgody).

MPI_epacjent_zgody_swiadcz_5_58_3