Świadczenia

Top  Previous  Next

Funkcjonalność Świadczenia zawiera dane na temat:

pobytów pacjenta (z możliwością przeglądu dokumentacji medycznej pobytu i uzupełnionej przez pacjenta ankiety, jak również wypełnienia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pobytu) – zakładka Pobyt;

list oczekujących – zakładka Lista oczekujących;

badań dotyczących pacjenta – zakładka Badania;

dokumentacji medycznej (z możliwością przeglądu notatek do dokumentu oraz podglądu i pobrania dokumentu, jak również wygenerowania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej) – zakładka Dokumentacja medyczna;

wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej (możliwość szczegółowego podglądu przesłanych wniosków oraz wygenerowania nowego wniosku) – zakładka Wnioski.

mpi_menu_swiadczenia_epacjent_2_5_57_3