Rezerwacje

Top  Previous  Next

Funkcjonalność Rezerwacje (dostępna po wybraniu opcji Rezerwacje) umożliwia rezerwację terminu udzielania usługi medycznej, zmianę tego terminu, anulowanie rezerwacji oraz podgląd liczby rezerwacji pacjenta. W oknie istnieje też możliwość uruchomienia ankiety samooceny.

MPI_rezerwacje_termi_5_57_3

Użytkownik ma możliwość wyszukania rezerwacji według:

statusu rezerwacji (Zaplanowane, Zarejestrowane, Zrealizowane oraz Anulowane),

zakresu dat rezerwacji terminu,

wybranego pacjenta (również dzieci i podopiecznych). Opcja Dowolny pacjent umożliwia prezentowanie wszystkich rezerwacji.

MPI_rezerwacje_kryteria_5_57_3

Wszystkie rezerwacje pacjenta (prezentowane z prawej strony okna) zawierają informację o dacie i godzinie realizacji, statusie rezerwacji, rodzaju usługi medycznej, miejscu realizacji usługi oraz dane personelu wykonującego usługę.

MPI_rezerwacje_usluga_5_57_3

Przycisk Anuluj rezerwację umożliwia anulowanie zarezerwowanego terminu. Po użyciu przycisku należy potwierdzić czynność anulowania utworzonej rezerwacji (status rezerwacji zostanie zmieniony na Anulowana).

Po wybraniu przycisku Pokaż szczegóły system wyświetli dodatkowe informacje dotyczące rezerwowanej usługi medycznej oraz przyciski:

e–Ankieta – przycisk pojawia się jeżeli usługa ma podpięty kwestionariusz (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale: e–Ankieta),

Skierowanie – przycisk umożliwia edycję danych skierowania (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale: Skierowanie),

Dodaj załącznik (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale: e–Załączniki),

Potwierdzenie (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale: Potwierdzenie).

MPI_rezerwacje_szczegoly_5_57_3

MPI_epacjent_rezerwacja_5_59_2

Za pomocą przycisku Zmień termin istnieje możliwość zmiany terminu (w zakresie dnia i godziny) rezerwacji usługi przez pacjenta.

uwaga

Nie ma możliwości anulowania oraz zmiany terminu wizyty o statusie Zarejestrowana, czyli takiej która została wcześniej zarezerwowana i oczekuje na realizację (została przyjęta w rejestracji).