Pomiary

Top  Previous  Next

Funkcjonalność Pomiary umożliwia podgląd listy wykonanych pomiarów pacjenta w wybranym okresie czasu, jak również pozwala na ewidencjonowanie nowych pomiarów.

mpi_epacjent_pomiary1_5_57_3

Po użyciu przycisku +Nowy pomiar wyświetlone zostanie okno Dane pomiaru, w którym użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości dla następujących wskazań:

puls,

ciśnienie,

stężenie glukozy,

saturacja,

temperatura,

waga,

wzrost.

Wartości w polach BMI oraz Powierzchnia ciała zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie wskazanej wagi i wzrostu.

Ponadto użytkownik ma możliwość podania informacji na temat swojego samopoczucia oraz o zażytych lekach.

mpi_dane_pomiaru_5_55_0

Wprowadzone pomiary można modyfikować za pomocą przycisku Edycja dostępnego z poziomu listy pomiarów.

Z kolei przycisk Wydrukuj umożliwia wygenerowanie raportu z pomiarów wraz z wykresami przedstawiającymi ich wartości w danym przedziale czasowym (poniżej przedstawiono przykładowy widok części takiego raportu).

mpi_epacjent_pomiary3_5_33_4