Depozyty

Top  Previous  Next

Funkcjonalność Depozyty umożliwia rejestrowanie wniosków o wypłatę depozytów.

mpi_epacjent_depozyty1_5_57_3

Wszystkie zarejestrowane przez użytkownika wnioski (prezentowane z prawej strony okna) zawierają informację o dacie złożenia, dacie modyfikacji i wnioskowanej kwocie wypłaty.

Ponadto w oknie prezentowane są dane o bieżących i dostępnych saldach depozytu dla pacjenta wybranego z listy po lewej stronie ekranu.