Deklaracje

Top  Previous  Next

Funkcjonalność Deklaracje umożliwia przegląd oraz rejestrację nowych deklaracji dotyczących wyboru Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarza, pielęgniarki lub położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

mpi_menu_deklaracje_epacjent_2_5_57_3

Wszystkie utworzone deklaracje pacjenta (prezentowane z prawej strony okna) zawierają informację o rodzaju deklaracji, datę wygenerowania deklaracji oraz dane wybranego personelu (lekarza, pielęgniarki lub położnej).

MPI_epacjent_deklaracje_lista_5_29_3

Po użyciu lewego przycisku myszy na wybranej deklaracji zostanie uruchomione okno prezentujące jej szczegółowe dane:

dane dotyczące pacjenta (imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, płeć, numer PESEL, adres zamieszkania, numer ubezpieczenia oraz dane ubezpieczyciela);

dane dotyczące Świadczeniodawcy (jednostki) oraz informacja, po raz który jest dokonany wybór w bieżącym roku;

dane lekarza/pielęgniarki/położnej oraz informacja, po raz który jest dokonany wybór w bieżącym roku.

MPI_epacjent_deklaracje_szczegoly_5_57_3

MPI_epacjent_deklaracje_szczegoly_2_5_57_3

Przycisk Edytuj umożliwia zmianę informacji, po raz który jest dokonany wybór w bieżącym roku (dla Świadczeniodawcy czy lekarza, pielęgniarki i położnej).

MPI_epacjent_deklaracje_edycja_2_5_57_3

Przycisk Wydrukuj umożliwia wygenerowanie oraz wydrukowanie dokumentu deklaracji POZ (poniżej przedstawiono przykładową deklarację wyboru lekarza).

MPI_epacjent_deklaracje_1_5_29_3

MPI_epacjent_deklaracje_2_5_29_3

MPI_epacjent_deklaracje_3_5_29_3

W module widoczne są również deklaracje złożone osobiście w placówce medycznej (bez możliwości edycji danych deklaracji).

mpi_epacjent_deklaracje_amms_5_33_2