e–Ankieta

Top  Previous  Next

Funkcjonalność e–Ankieta umożliwia zebranie dodatkowych informacji od pacjenta, które mogą być przydatne na etapie rezerwacji terminu.

Kwestionariusz, który pacjent powinien uzupełnić pojawia się w momencie nowej rezerwacji (szczegółowy opis procesu znajduje się w rozdziale: Nowa rezerwacja) lub jest dostępny po użyciu przycisku e–Ankieta na głównym ekranie rezerwacji.

mpi_epacjent_eankieta1_5_57_3

Po wybraniu przycisku użytkownik ma możliwość uzupełnienia bądź – w przypadku, gdy ankieta została wypełniona w momencie nowej rezerwacji – modyfikacji odpowiedzi.

MPI_epacjent_rezerwacje_ankieta_tekst_5_29_3

Przycisk Wyślij umożliwia przesłanie zaktualizowanych odpowiedzi pacjenta.