Nowy wniosek

Top  Previous  Next

Rejestracja nowego wniosku o wypłatę depozytu możliwa jest po użyciu przycisku +Nowy wniosek.

mpi_epacjent_depozyty5_5_33_2

mpi_epacjent_depozyty2_5_33_2

Wnioskowana kwota nie może przekroczyć wartości dostępnego salda. Ponadto w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby wypłat w ciągu miesiąca, przy próbie wysłania wniosku wyświetlony zostanie komunikat:

mpi_epacjent_depozyty3_5_33_2

Z kolei w przypadku poprawnego złożenia wniosku wyświetlony zostanie poniższy komunikat, a sam wniosek zostanie zapisany na liście ze statusem Zarejestrowany.

mpi_epacjent_depozyty4_5_33_2