Badania

Top  Previous  Next

Na zakładce Badania istnieje możliwość przeglądu listy badań dotyczących wybranego pacjenta.

MPI_epacjent_swiadczenia_badania_5_58_3

Użytkownik ma możliwość wyszukania badań według:

zakresu dat wykonania badania,

nazwy badania,

pacjenta.

Wszystkie badania pacjenta (prezentowane z prawej strony okna) zawierają informację o rodzaju badania oraz datę wykonania badania.

Wybranie przycisku Pokaż wyniki spowoduje rozwinięcie szczegółów z wynikiem badania.

MPI_epacjent_swiadczenia_badania_rozwin_5_58_3

Za pomocą przycisku Udostępnij na zewnątrz istnieje możliwość udostępnienia dokumentu dla kontrahentów w ramach udzielonych zgód (patrz także: Nowa zgoda).

Po użyciu przycisku użytkownik będzie miał możliwość cofnięcia takiej zgody dla danego dokumentu (przycisk Wstrzymaj udostępnianie).

MPI_epacjent_swiadczenia_badania_wstrzymaj_5_58_3

W przypadku niektórych badań pacjent ma możliwość dodawania plików w formacie DICOM (przycisk Import plików DICOM). Podgląd takiego wyniku jest możliwy po użyciu przycisku Podgląd wyniku (zostanie uruchomiona nowa zakładka z dodanym wynikiem badania).

MPI_AGFA_5_59_11

Po użyciu przycisku Import plików DICOM zostanie uruchomione okno, w którym istnieje możliwość dodania folderu lub wybranych plików (pliki muszą być w formacie DICOM).

Po dodaniu odpowiednich plików należy użyć przycisku Prześlij wszystko, a następnie odczekać, aż przesyłanie każdego pliku zakończy się sukcesem. Po wybraniu przycisku Wyślij do AGFA pliki zostaną przesłane do systemu AGFA. W oknie istnieje również możliwość anulowania przesyłania plików oraz ich usunięcie.

MPI_AGFA_dodaj_5_59_11